Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení – školní rok 2022/202

Přihlášky na obory s talentovými zkouškami       do 30. 11. 2022.
Přihlášky na ostatní střední školy a učební obory do  1.   3. 2023.

Žáci do konce února přinesou p. uč. Jáchimové na lístečku 2 obory, na které se chtějí hlásit
(včetně čísel oboru).
Přihlášky vytiskneme z Bakalářů a paní ředitelka je podepíše.
Vyplněné přihlášky necháte potvrdit od lékaře (u některých oborů).


V lednu a únoru některé školy umožní přijímací zkoušky nanečisto za poplatek.
Doporučujeme vyzkoušet, informace najdete na webových stránkách škol.

Přijímací zkoušky budou jednotné od firmy CERMAT:
70 min MATEMATIKA - didaktický test max. 50 bodů,  povolené pomůcky: psací potřeby, rýsovací potřeby
60 min ČESKÝ JAZYK - didaktický test max. 50 bodů,  povolené pomůcky: psací potřeby
Případně je možné, že školy požadují přijímací (motivační) pohovor.

Do 31. 1. 2023 jsou všechny školy povinny zpřístupnit na svých webových stránkách informace o přijímacím řízení. Otevřené obory, počet přijímaných, podmínky pro přijetí...

Přijímací zkoušky termíny:

Talentové zkoušky

2. ledna – 15. ledna 2023 (do 15. února 2023 pro sportovní gymnázia)

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna 2023


Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

1. řádný termín 13. 4. 2023

2. řádný termín 14. 4. 2023


Víceletá gymnázia

1. řádný termín 17. 4. 2023

2. řádný termín 18. 4. 2023


Pro všechny obory

1. náhradní termín 10. 5. 2023

2. náhradní termín 11. 5. 2023

 

Po vyhodnocení didaktických testů Cermatem vydá rozhodnutí ředitel školy o přijetí či nepřijetí žáka.

Každému žákovi naše ZŠ vydá (s pololetním vysvědčením) ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který žák odevzdá po přijetí na vybranou školu. Do 10 dnů od vyhlášení výsledků!

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech:
www.msmt.cz www.infoabsolvent.cz www.atlasskolstvi.cz

Soubory ke stažení